Atleidimas ne iš darbo, o nuo darbo
Žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose
Darbo užmokesčio mokėjimo ir atostogų tvarka